HALE FROST
  HALE SYSTEMOWE
I KONTENERY
  HALE INDYWIDUALNE
PŁYTA WARSTWOWA
  POLIURETAN
    - ŚCIANA
    - DACH
    - PŁYTY CHŁODNICZE
  WEŁNA MINERALNA
    - ŚCIANA
    - DACH
  STYROPIAN
    - ŚCIANA
    - DACH
PŁYTA IZOLACYJNA
Z PIANKI PIR
OCHRONA ŚRODOWISKA
ŚRODKI SMARNE
    - SMARY AKTYWNE
  - SMARY SPECJALISTYCZNE
  - SMARY W AEROZOLU
  - MATERIAŁY   TECHNOLOGICZNE
  - ŚRODKI CZYSZCZĄCE
  I MYJĄCE
  - DODATKI   EKSPLOATACYJNE
  - OLEJE SPECJALISTYCZNE
  - ARMATURA   SMAROWNICZA
  - UKŁADY CENTRALNEGO   SMAROWANIA
  - SZYBKOZŁĄCZA
  - WYROBY GUMOWE
WĘDKARSTWO, ŁOWIECTWO
POWER MACHINERY
 
 
Quasi-piroliza niskotempearturowa

Technologia ekologicznej mineralizacji stałych i półstałych odpadów organicznych
- metoda quasi-pirolizy niskotemperaturowej.

Proponowana technologia oparta jest na bazie techniki quasi-pirolizy niskotemperaturowej i niskotemperaturowego zgazowania z oczyszczaniem gazów poreakcyjnych katalitycznie i adsorpcyjnie z odzyskiem ciepła poreakcyjnego.Przedstawione rozwiązanie procesu technologicznego nie wykorzystuje płomieniowych technik unieszkodliwiania, nie wytwarza dodatkowych związków odpadowych jak : NOx, dioksyny, furany, CO,metan i inne.Maksymalna temperatura procesu wynosi 550oC.

Technologia ta powoduje przeciętnie:
- zmniejszenie: objętości odpadu ~ 25 krotnie,
                         masy odpadu ~ 30 krotnie
- całkowite: - odwodnienie odpadu
                   - zdezodoryzowanie odpadu
                   -- utlenienie związków organicznych do H2O i CO2 w tym wszystkich bakterii, wirusów

System mineralizacji odpadów organicznych pozwala całkowicie wyeliminować dotychczas stosowane w gospodarce odpadowej systemy wytwarzania biogazu, suszenia, spalania i oczyszczania gazów pospalarnianych, jako zbędne i obniżyć koszt inwestycyjny o około 30-40% na zagospodarowanie odpadów organicznych dotychczasowymi metodami.

Oferowana technologia składa się z zespołu do odparowania wody, dezynfekcji pary wodnej, systemu zgazowania (quasi-pirolizy niskotemperaturowej) masy organicznej, reaktora katalitycznego w pełni utleniającego związki organiczne do H2O i CO2 ze sprawnością 99,9 %, systemu wymienników ciepła celem odzysku ciepła poreakcyjnego katalitycznego, dla zminimalizowania nakładów energetycznych, głównie na proces odparowania wody oraz filtrów końcowych do wychwytywania cząstek stałych nieorganicznych i metali oraz ich związków, a także niekiedy zestawu płuczek alkalicznych.

Oferujemy następujące wielkości instalacji do mineralizacji odpadów organicznych o wydajności dobowej, w cyklu 24 godzinnym pracy:
a) do 10 m3 odpadów/doba
b) do 20 m3 odpadów/doba
c) do 50 m3 odpadów/doba
d) do 100 m3 odpadów/doba
e) do 300 m3 odpadów/doba