HALE FROST
  HALE SYSTEMOWE
I KONTENERY
  HALE INDYWIDUALNE
PŁYTA WARSTWOWA
  POLIURETAN
    - ŚCIANA
    - DACH
    - PŁYTY CHŁODNICZE
  WEŁNA MINERALNA
    - ŚCIANA
    - DACH
  STYROPIAN
    - ŚCIANA
    - DACH
PŁYTA IZOLACYJNA
Z PIANKI PIR
OCHRONA ŚRODOWISKA
ŚRODKI SMARNE
    - SMARY AKTYWNE
  - SMARY SPECJALISTYCZNE
  - SMARY W AEROZOLU
  - MATERIAŁY   TECHNOLOGICZNE
  - ŚRODKI CZYSZCZĄCE
  I MYJĄCE
  - DODATKI   EKSPLOATACYJNE
  - OLEJE SPECJALISTYCZNE
  - ARMATURA   SMAROWNICZA
  - UKŁADY CENTRALNEGO   SMAROWANIA
  - SZYBKOZŁĄCZA
  - WYROBY GUMOWE
WĘDKARSTWO, ŁOWIECTWO
POWER MACHINERY
 
 
DODATKI AKTYWNE

Smary aktywne czyli zwierające dodatki typu EP (extreme pressure) są to preparaty (w postaci od płynnej do plastycznej stałej) przeznaczone do ciężkich warunków pracy (np. w przekładniach zębatych haploidalnych). Dodatki smarnościowe typu EP wchodzą w reakcję z podłożem metalicznym, są one szczególnie aktywne w podwyższonej temperaturze procesu tarcia. Dzięki dyfuzji składników tych dodatków do warstwy wierzchniej materiału konstrukcyjnego tworzą mocną warstwę graniczną smaru (głównie dzięki chemisorpcji) oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci warstewki dyfuzyjnej, niskociernej i odpornej na wysoką temperaturę. Na rysunku schematycznie pokazano tworzenie się takiej warstewki granicznej

Rys. Schemat tworzenia się warstewki granicznej dzięki reakcji chemicznej: 1 –smar z dodatkiem aktywnym, 2- warstwa graniczna, 3- stal
Nośność węzłów tarcia przy niepełnym smarowaniu można zwiększyć zarówno przez uszlachetnianie warstwy wierzchniej w procesie wytwarzania maszyn, jak też poprzez stosowanie dodatków smarnościowych do środków smarnych, szczególnie dodatków typu EP, które modyfikują warstwę powierzchniową, a ponadto umożliwiają regenerację tej warstwy w przypadku jej zużycia. Warstewki powierzchniowe tworzone poprzez dodatki EP są niczym innym jak świadomie tworzonymi strukturami wtórnymi, które rozkładają siły nacisku i tarcia znacznie przedłużając trwałość materiałów konstrukcyjnych.
Mind 0 EP 1,5

MIND 0 EP 1.5 jest to wielofunkcyjny smar odporny na wysokie i niskie temperatury, zapewnia skuteczne smarowanie pod dużymi obciążeniami.

DANE TRYBOLOGICZNE

MIND 0 EP 1.5 jest to wielofunkcyjny smar odporny na wysokie i niskie temperatury. Unikalne połączenie najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie złożonych sulfonianów wapnia o dodatnim współczynniku penetracji (+1.5) z pewnym komponentem (odpornym na wysokie ciśnienia) pozwoliło uzyskać produkt o nieosiągalnych do tej pory cechach użytkowych oraz nieporównywalny z innymi znanymi smarami np. na bazie litu, czy molibdenu. MIND 0 łączy się chemicznie z metalami żelaznymi i nieżelaznymi tworząc na powierzchni metalu jednocząsteczkową warstwę ochronną odporną na zużycie, co zapewnia skuteczność smarowania pod dużymi obciążeniami (do 5000 N). Warstwa ta jest niewypłukiwalna, co zabezpiecza metale przed korozja, w temperaturach od -40 do 300°C. Opisane powyżej cechy powodują obniżenie współczynnika tarcia 5 do 7-krotnie, a tym samym obniżają emisję ciepła oraz dając dobrą ochronę przed korozją znacznie wpływają na wydłużenie żywotności urządzeń, obniżenie kosztów utrzymania i wydatków na energię. Typowe zastosowania: w przemyśle, w produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń zawierających łożyska (głównie toczne i ślizgowe), przekładnie, szybkoobrotowe wentylatory, prowadnice, podzespoły szybkoobrotowe pracujące w trudnych warunkach oraz w układach centralnego smarowania.

OPIS ASTM WYNIKI OPIS ASTM WYNIKI
TEMP. KROPLENIA oC D-2265 300 PRZECIEKANIE ŁOŻYSKA
Gms. 163oC
D-1263 0,4
PENETRACJA:          
Penetracja 250oC
praca 60 cykli
D-217 285-315 WYMYWANIE:
79oC, % utraty
D-1264 <3
wytrzymałość na ugniatanie D-1831 + 3% RDZA, (1=zaliczony) D-1743 1,1,1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIE - - WYTRZYMAŁOŚĆ NA KOROZJĘ: - -
Timken kg/lb D-2509 34/75 MIEDŹ D-1261 1
Test na masz.4-kulowej 40 kg-(mm) D-2266 0,32 ŁOŻYSKA D-1743 1
punkt zespawania, kg D-2783 500+ UTLENIANIE (% utraty wagi)
100 h 500 h 1000 h
D-0942 0 2 9
MIND 1

Jest smarem ogólnego stosowania przy małych obciążeniach i dużych obrotach. MIND 1 doskonale przylega do metalu we wszystkich warunkach środowiska i jest odporny na wyciskanie

Smar MIND 1 należy do grupy aktywnych środków smarnych, z formułą uszlachetniającą metal molekularnie. Zawiera domieszki typu EP (extreme presure), które sprawiają, że może być stosowany przy średnich obciążeniach. Po jego aplikacji, w podwyższonej temperaturze, na powierzchni metalu tworzy się jednocząsteczkowa warstwa o budowie krystalicznej. Jest ona odporna na bardzo duże naciski powierzchniowe i wysokie temperatury. Smar MIND 1 nie emulguje z wodą, dlatego szczególnie nadaje się do pracy w dużej wligotności i doskonale chroni smarowane powierzchnie przed korozją. Może pracować jednocześnie w niskich (-60°C) i wysokich (+180°) temperaturach. Jest smarem ogólnego stosowania przy małych obciążeniach i dużych obrotach. MIND 1 doskonale przylega do metalu we wszystkich warunkach środowiska i jest odporny na wyciskanie. Posiada wysoki punkt kropienia i daje dobrą wartość momentu obrotowego. Te właściwości zapewniają maksymalną ochronę smarną podczas ostrych warunków pracy. Ze względu na wysoką penetrację (poniżej NLGI 1,5) jest polecany jako podstawowy smar do układów centralnego smarowania. Nie musi być mieszany z olejem i nie tworzy korków w układzie smarnym. Doskonale nadaje się do łożysk szlifierek, walców prasowych maszyn papierniczych, łożysk kół samochodowych, alternatorów, przegubów kulowych, listew zębatych układu kierowniczego, ślizgów i prowadnic oraz krążników, które nie są narażone na zbyt duże zapylenie, elementów szczególnie narażonych na działanie wody i niskich temperatur.

MIND 2

Smar MIND 2 przeznaczony jest do pracy w warunkach od umiarkowanego do średniego zapylenia, średnich drgań i obciążeń.

Smar MIND 2 należy do grupy aktywnych środków smarnych, z formułą uszlachetniającą metal molekularnie. Posiada bardzo dobre właściwości smarujące dzięki dodatkom EP (extreme presure). Powstała dzięki nim samosmarująca warstwa graniczna rozkłada siły nacisku i tarcia zwiększając tym samym trwałość materiału konstrukcyjnego. MIND 2 doskonale przylega do metalu we wszystkich warunkach środowiska i jest odporny na wyciskanie. Posiada wysoki punkt kropienia. Daje dobrą wartość momentu obrotowego. Te właściwości zapewniają maksymalną ochronę smarną podczas ostrych warunków pracy. Smar MIND 2 przeznaczony jest do pracy w warunkach od umiarkowanego do średniego zapylenia, średnich drgań i obciążeń. Chroni smarowane powierzchnie przed korozją. Nie emulguje z wodą. Jego zaletą jest również duży zakres temperatury skutecznej pracy (-60°C - +180°C). Polecany jest do układów centralnego smarowania w warunkach ciężkiej pracy urządzeń (obciążenie, drgania, zapylenie). Zalecane stosowanie to łożysk walców, bębnów i krążkników (rolek transportowych), wentylatorów. przekładnie łańcuchowe przeguby, itp. Prędkości obrotowe do 1500 obr/min.

MIND 3

Przeznaczony jest do łożysk, przegubów, maszyn i urządzeń pracujących w trudnych warunkach, szczególnie narażonych na pracę udarową i zanieczyszczenia.

Smar MIND 3 produkowany na bazie smaru litowego z dodatkami polietylenowymi zawiera również domieszki extreme pressure, oraz zawiera formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Dzięki nim posiada właściwości tłumiące drgania, zdolność tworzenia warstwy samosmarującej oraz dużą odporność na zapylenie. W podwyższonej temperaturze tworzy bardzo trwałą warstwę graniczną, która rozkłada siły nacisku, zamienia silę tarcia na siłę poślizgu. Pozwala to na pracę urządzenia przy chwilowym braku smaru bez szkody dla urządzenia. Nie emulguje z wodą. Posiada właściwości antykorozyjne. Przeznaczony jest do łożysk, przegubów, maszyn i urządzeń pracujących w trudnych warunkach, szczególnie narażonych na pracę udarową i zanieczyszczenia np. przenośniki i inne środki transportowe lub wentylatory. Smar można stosować przy średnich obrotach. Zakres temperatury stosowania jest wysoki i wynosi od - 20°C do 200°C. Zalecane stosowanie to łożyska walców, przeguby, przekładnie łańcuchowe, krążniki oraz zwrotnice.

Mind 4

Właściwości smaru umożliwiają mu skuteczne smarowanie silnie obciążonych łożysk w wysokiej temperaturze przy jednoczesnym występowaniu niekorzystnych zjawisk takich jak drgania, udarowa praca czy duże zanieczyszczenie

Smar MIND 4 należy do grupy aktywnych środków smarnych, z formułą uszlachetniającą metal molekularnie. Kompozycja smarów zawierających dodatki polietylenowe oraz extreme pressure pozwoliła uzyskać smar o bardzo dobrej smarności i wysokiej odporności na duże obciążenia i wibracje. Smar MIND 4 ma w porównaniu ze smarem MIND 3 podwyższone właściwości smarne (dzięki zwiększonej ilości dodatków EP) oraz bardzo dobre właściwości tłumiące drgania i przeciwzapyleniowe. Właściwości smaru umożliwiają mu skuteczne smarowanie silnie obciążonych łożysk w wysokiej temperaturze przy jednoczesnym występowaniu niekorzystnych zjawisk takich jak drgania, udarowa praca czy duże zanieczyszczenie. Smar MTND 4 nie emulguje z wodą i doskonale zabezpiecza przed korozją. Powinien być stosowany przy mniejszych obrotach. Doskonale zdaje egzamin we wszelkich urządzeniach transportowych, silnie obciążonych. Skutecznie pracuje w temperaturach od -20°C do + 200°C.