HALE FROST
  HALE SYSTEMOWE
I KONTENERY
  HALE INDYWIDUALNE
PŁYTA WARSTWOWA
  POLIURETAN
    - ŚCIANA
    - DACH
    - PŁYTY CHŁODNICZE
  WEŁNA MINERALNA
    - ŚCIANA
    - DACH
  STYROPIAN
    - ŚCIANA
    - DACH
PŁYTA IZOLACYJNA
Z PIANKI PIR
OCHRONA ŚRODOWISKA
ŚRODKI SMARNE
    - SMARY AKTYWNE
  - SMARY SPECJALISTYCZNE
  - SMARY W AEROZOLU
  - MATERIAŁY   TECHNOLOGICZNE
  - ŚRODKI CZYSZCZĄCE
  I MYJĄCE
  - DODATKI   EKSPLOATACYJNE
  - OLEJE SPECJALISTYCZNE
  - ARMATURA   SMAROWNICZA
  - UKŁADY CENTRALNEGO   SMAROWANIA
  - SZYBKOZŁĄCZA
  - WYROBY GUMOWE
WĘDKARSTWO, ŁOWIECTWO
POWER MACHINERY
 
 
MIND 101 SW

Płynny smar MIND 101 SW, przeznaczony jest do pracy w wentylatorach w których łożyska są smarowane olejowo. Zastosowanie smaru MIND 101 SW powoduje znaczne zmniejszenie tarcia pracujących łożysk, przez co uzyskuje się wydłużenie żywotności oraz spadek temparatury pracy. Daje to możliwość wyeliminowania dodatkowego chłodzenia. Smar ten szczególnie nadaje się do pracy w wentylatorach wyciągu spalin. Zakres tempearturowy pracy od -20 do 220oC

MIND 109

Znajduje zastosowanie w urządzeniach pracujących na powietrzu w trudnych warunkach atmosferycznych

Smar 109 S jest smarem wapniowym, przeznaczonym przede wszystkim do pracy w bardzo niskich temperaturach. Posiada dość szeroki zakres temperatury pracy, bardzo dobre właściwości antykorozyjne i jest odporny na wodę. Dzięki temu ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Doskonale nadaje się do szybkoobrotowych łożysk pracujących przy niskich obciążeniach. Znajduje zastosowanie w urządzeniach pracujących na powietrzu w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysoka penetracja umożliwia wykorzystanie go w centralnych układach smarowania. Nie emulguje z wodą. Smar MIND 109 S jest ujęty w klasyfikacji NATO pod numerem MIL-G-10924D GREASE Zakres temperatury pracy: - 70°C do +150°C.

MIND 120 S

Smar MIND 120 S jest smarem przeznaczonym dla urządzeń przemysłu spożywczego, spełnia wymagania FDA i posiada kategorię H-1 USDA. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur od -20 do 180 °C. Nie emulguje z wodą, jest odporny na wyciskanie. Posiada właściwości antykorozyjne. Smar MIND 120S zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wykorzystywany do prowad-nic ślizgowych, szynowych, łańcuchów, noży, pił, wlewów, młynów oraz maszyn piekarniczych, cukrowniczych i suszarni owoców i warzyw, jest wytrzymały na wysokie temperatury. Zaleca się go do stosowania w układach centralnego smarowania, taśmociągach, skrzyniach przekładniowych oraz łożyskach średnio-obciążonych.

MIND 27

Zalecany jest do łożysk, gdzie temperatury są zbyt wysokie dla konwencjonalnych typów smarów

Smar MIND 27 zalecany jest do łożysk, gdzie temperatury są zbyt wysokie dla konwencjonalnych typów smarów. MIND 27 jest smarem o bazie olejowej z syntetycznych węglowodorów i nieorganicznym zagęstniku. Podkład olejowy ma wysoką klasę lepkości, dlatego końcowy produkt jest bardzo przyczepny, lepki. Zastosowanie smaru jest bardzo szerokie. Unikalny zespół cech użytkowych spowodował rozszerzenie jego zastosowania w przemyśle górniczym, maszynowym, urządzeniach kotłowych, celulozowniach, elektrowniach wodnych, węglowych, atomowych, cementowniach, itd. W przemyśle stalowym stosowany jest w ciągach odlewniczych i wózkach pieców suszaniczych. MIND 27 nie ulega spieczeniu i zachowuje swoje właściwości smarne przez długi czas (wyznacza się to doświadczalnie). Dlatego znajduje zastosowanie m.in. na przenośnikach w walcowniach drutu, gdzie panuje bardzo wysoka temperatura (430oC) i duże obciążenia (do 10 ton). Przy odpowiednio dobranych cyklach smarowniczych daje duży współczynnik bezpieczeństwa bezawaryjnej pracy. Łożyska i urządzenia przed zastosowaniem smaru MIND 27 powinny być gruntownie oczyszczone w celu uniknięcia mieszania się konwencjonalnych smarów i wynikających z tego negatywnych skutków. Temperatury pracy od -5 do 400oC.

MIND SŁ

Smary SŁ 101 do 103 przeznaczone są głównie do smarowania łańcuchów. Zawierają pakiet środków zapewniający im najlepsze smarowanie i ochronę węzłów tarcia w warunkach charakterystycznych dla łańcuchów takich jak: duże naciski jednostkowe, tarcie ślizgowe, bardzo duże zanieczyszczenie, niezbyt częsta możliwość uzupełniania smaru.

W Polsce wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne środki smarne. Łańcuchy są właśnie takimi urządzeniami, które wymagają specjalnych środków. Smary SŁ 101 do 103 przeznaczone są głównie do smarowania łańcuchów. Zawierają pakiet środków zapewniający im najlepsze smarowanie i ochronę węzłów tarcia w warunkach charakterystycznych dla łańcuchów takich jak: duże naciski jednostkowe, tarcie ślizgowe, bardzo duże zanieczyszczenie, niezbyt częsta możliwość uzupełniania smaru. Oferujemy je w trzech konsystencjach: stałej, półpłynnej i płynnej.

Smar SŁ 101 Posiada konsystencję stałą. Przeznaczony do łańcuchów prostszych typów i o dużych wymiarach, a także o dużych luzach. Smar może pracować przy znacznych obciążeniach, przy dużym zapyleniu lub pracy udarowej. Typowe zastosowanie to łańcuchy transportowe pracujące na zewnątrz. Smar pełni doskonale rolę ochronną przed korozją i zanieczyszczeniami. Przy bardziej złożonych typach łańcuchów (np. rolkowe), może być używany po kąpieli w SŁ 103 jako zewnętrzna ochrona przez dostępem zanieczyszczeń i czynnik łagodzący wzajemną udarową pracę elementów.

Smar SŁ 102 Posiada konsystencję półstałą. Przeznaczony jest do łańcuchów smarowanych swobodnie Przy właściwościach smarnych i zdolności tłumienia drgań podobnych do smarów stałych charakteryzuje się znakomitą penetracją (przenikaniem), umożliwia mu to smarowanie powierzchni łańcucha niedostępnych dla nich. Typowe zastosowanie to łańcuchy smarowane zanurzeniowe (np. łańcuchy dyfuzora) i okresowo (na liniach transportowych). Wnikając pomiędzy powierzchnie elementów pracujących (np. łupki - rolka) łagodzi udarową pracę tych elementów i zabezpiecza je przed zużyciem. Może służyć do okresowej konserwacji łańcucha przez zanurzenie w podgrzanym smarze.

Smar SŁ 103 Smar płynny. Przeznaczony do łańcuchów pracujących w stosunkowo dobrych warunkach, małych zanieczyszczeniach i ciągłym sposobie smarowania. Smarowanie może być wymuszone ciągłe jak i swobodne. Nadaje się do smarowania okresowego łańcuchów poprzez ich zanurzenie w podgrzanym smarze (temperatura 60 – 70°C)

Mind SWRL

Skutecznie tłumi drgania, łagodzi skutki udarowej pracy, a posiadając dodatki anti-wear wydłuża eksploatację węzłów tarcia.

Smar MIND SWRL stworzony został z myślą o urządzeniach transportowych, lecz dzięki swoim doskonałym parametrom może być stosowany w szerszym zakresie. Jest smarem na bazie związków litu z dodatkami cynku i polietylenu, co daje mu możliwość zastosowania przy występowaniu drgań i dużym zapyleniu. Smar MIND SWRL skutecznie tłumi drgania, łagodzi też skutki udarowej pracy, a posiadając dodatki anti-wear wydłuża eksploatację węzłów tarcia. Nie emulguje z wodą. Dobrze chroni smarowane powierzchnie przed korozją. Jest odporny na działanie słabych kwasów i zasad. Polecamy go jako uzupełnienie uszczelnień. Doskonale nadaje się jako smar do urządzeń transportowych, pracujących w ciężkich warunkach (duże zapylenie, udarowa praca) np. w kopalniach, zakładach ceramiki budowlanej, itd. Przeznaczony do małych prędkości obrotowych. Temperatura pracy -20°C do +180°C.